Zakończony okres rozliczeniowy 1 %

W dniu wczorajszym tj. 30 kwietnia br. zakończyła  się kampania promocyjna - informacyjna związana z mechanizmem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

W latach 2014 - 2015  rozwój instytucjonalny naszej organizacji poprzez popularyzację mechanizmu 1 % podatku od osób fizycznych był realizowany dzięki realizacji zadania pn. "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem". Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc i wsparły działania statutowe naszej organizacji - serdecznie dziękujemy.


Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Klubu Sportowego Zakopane