W piątek ostateczne wyniki

4 lipca br. w godzinach popołudniowych poznamy ostateczne wyniki głosowania, które odybywało się w dniach 20-30 czerwiec 2014 roku. Każdy mieszkaniec Zakopanego mógł jeden raz zagłosować na jeden z  26 projektów w ramach mechanizmu Budżetu Obywatelelskiego.

Dnia 2 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie komisja ds. Konsultacji podczas którego otwarto urny z głosami mieszkańców. Obecnie karty do głosowania i głosy internetowe weryfikowane są z bazą danych mieszkańców uprawnionych do głosowania tj.  23021 zameldowanych na pobyt stały i czasowy w wieku od 16 roku życia.

Komisja zbierze się ponownie w piątek (4 lipca br.), aby podsumować weryfikację i wskazać te projekty, które otrzymają rekomendację do realizacji. Opublikowana zostanie także lista rankingowa głosów oddanych na wszystkie 26 projektów.