Trzy projekty do realizacji w ramach BO

Burmistrz Miasta Janusz Majcher mając na uwadze ogromne zaangażowanie mieszkańców miasta w budżet obywatelski na rok 2014 podjął decyzję o zwiększeniu o 23 % środków przeznaczonych na realizację zadań.

Wobec tak ważnej decyzji realizowane będą trzy zadania  o łącznej wartości 1 230 000,00 pln, które w publicznym głosowaniu uzyskały największe poparcie i są nimi:

Pierwsze miejsce z 483 głosami przypadło projektowi pod nazwą:

  • 23/BO/2014Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Zakopanem (ZCE - Zakopiańskie Centrum Edukacji) wartości 530 000,00

Przedmiotem inicjatywy jest budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią - trawiastą o wymiarach 34 m x 64 m przy ZCE Zakopiańskim Centrum Edukacji ul. Kasprusie 35 a.Z boiska korzystać będą dzieci, młodzież, dorośli oraz cała lokalna społeczność zainteresowana grą w piłkę nożną. Inwestycja wzbogaci zakopiańską infrastrukturę sportową. Wnioskodawcą projektu jest : Mateusz Leks.

Na drugim miejscu z  uzyskanym wynikim 399 głosów uplasował się projekt pod nazwą:

  • 17/BO/2014Modernizacja boisk sportowych wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy szkole podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem wartości 580 000,00

Projekt zakłada modernizacje istniejących boisk sportowych przy Szkole nr 4 - Olcza Janosówka 15 B poprzez wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię sztuczną. Dodatkowo zmodernizowane zostanie boisko do koszykówki, a także utworzone zostanie boisko wielofunkcyjne. Dodatkowo powstanie nowa bieżnia lekkoatletyczna i skocznia do skoków w dal. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia sportu na terenie Gminy Miasto Zakopane.

Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Zakopanem.

Trzecie miejsce w głosowaniu i liczbą 196 głosów  zajął projekt pod nazwą:

11/BO/2014 wartości Sport dla niepełnosprawnych w Gminie Zakopane wartości 120 000,00

inicjatywa zakład organizację całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Zakopane. Troska o zdrowie oraz aktywizacja i rozwój osób niepełnosprawnych. Treningi obejmować będą niepełnosprawnych od 6 roku życia zarówno dyscypliny letnie jak i zimowe.
Wnioskodawcą projektu jest : Małgorzata Tlałka - Długosz.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a szczególnie Wszystkim wnioskodawcom, którzy włączyli się aktywnie w realizację zamierzeń pilotażowego budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na 2014 rok.

Zdjęcia: teren ZCE, w którym przewidziano realizację najpopularniejszego projektu.