Rozstrzygnięty konkurs w ramach BO

Na początku marca br. Burmistrz Miasta Zakopane rozstrzygnął  Otwarty Konkursu Ofert na powierzenia realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Konkurs związany był z I edycją Budżetu Obywatelskiego. Część tego zadania była już realizowana w ostatnim kwartale 2014 roku przez Fundację Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane. Również w 2015 roku organizacji tej powierzono realizację tego zadania, która jako jedyna zapronował i zgłosiła chęć realizacji takiego zadania.

Po dokonanej analizie Komisja Konkursowa  stwierdziła, że w ofercie nr 1/BO złożonej przez Fundację Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane nie ma żadnych braków formalnych zatem oferta jest ważna i proponowany program spełnia przyjęte w Regulaminie kryteria i powinien być realizowany. Tym samy zadanie to uzyskało kwotę 80 000 tysięcy złotych.

Nazwa zaproponowanego zadania : „Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu sportowego dla niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie w Gminie Zakopane. Aktywizacja psycho-fizyczna niepełnosprawnych”.

Z bieżącymi informacjami na temat realizowanego projektu można zapoznać się na stronie Fundacji - zobacz tutaj.