Rozstrzygnięto konkurs ofert w ramach I edycji BO

Burmistrz Miasta Zakopane Zarządzeniem 185/2014  z dnia 5 września 2014r. rozstrzygnął Otwarty Konkursu Ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014.  W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane na  na realizację zadania wynikającego z Programu, tj.„Organizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych”

Przypominamy, że ogłoszony Konkurs przez Burmistrza Miasta Zakopane związany był z mechanizmem Budżetu Obywatelskiego i jednym z projektów w ramach I edycji pn. Sport dla niepełnosprawnych w Gminie Zakopane” , którego autorem była Pani Małgorzata Tlałka - Długosz.

W/w projekt zajął III miejsce w głosowaniu, które odbyło się w dniach 20-30 czerwca 2014 roku w Zakopanem. Pomysł poparło 196 mieszkańców Zakopanego. Wartość zaproponowanego projektu wynosiła 120 tysięcy złotych. Pozostała kwota 80 tysięcy złotych zostanie  zabezpieczona w budżecie Miasta przewidziana do realizacji w 2015 roku.

Przyznana dotacja do końca 2014 roku w wysokości 40 000 tysięcy złotych napewno pomoże w realizacji projektu oraz przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączoną z integracją oraz aktywizacją lokalnej społeczności. 

W imieniu organizatorów zadania pn. „Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu sportowego dla niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie w Gminie Zakopane. Aktywizacja psycho-fizyczna niepełnosprawnych”. zachęcamy do udziału w projekcie dzieci, młodzież oraz lokalną społeczność. Szczegóły na plakatach oraz stronie internetowej organizacji www.handicap-zakopane.pl i profilu społecznościowym Facebook,