Rozpoczęli przygotowania sportowe i organizacyjne

Wraz z początkiem roku rozpoczęły się przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2014/15. Oprócz zajęć szkoleniowych zespoły biorą udział w meczach kontrolnych i turniejach. Początek wznowienia współzawodnictwa sportowego zaplanowano na II połowę marca 2015 roku.

Również działacze organizacji pracują nad zamknięciem budżetu na rok 2015. W połowie stycznia Burmistrz Miasta Zakopane rozstrzygnął  Otwarty  Konkurs  Ofert  na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. Klub Sportowy Zakopane zaproponował do realizacji, aż siedem zadań i uzyskał następujące wsparcie finansowe na ich realizację:

  1. Trenuj i wygrywaj razem z nami: 5.330,- zł
  2. II Memoriał im. Marka Sucheckiego: 4.140,- zł
  3. Wygrajmy Razem : 4.140,- zł
  4. Piłkarskie Turnieje Jubileuszowe: 4.140,- zł
  5.  Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży: 6.780,- zł
  6.  Rozgrywki w ramach Małopolskiej Ligi Trampkarzy Starszych : 4.000,- zł
  7. Podniesienie kwalifikacji instruktorskich przez członków stowarzyszenia: 4.600,- zł

Łączna kwota przyznanej dotacji na wszystkie zadania wynosi: 33.130,- złotych.