Ogłoszono otwarty konkurs ofert

W dniu 8 sierpnia 2014 roku Burmistrz Miasta Zakopane w Zarządzeniu nr 160/2014 zadecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.  

Przewidziany budżet w ramach ogłoszonego konkursu to kwota 40 tysięcy złotych. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 10 września 2014  do dnia 15 grudnia 2014 roku

Ogłoszony Konkurs związany jest z mechanizmem Budżetu Obywatelskiego i jednym z projektów pn. Sport dla niepełnosprawnych w Gminie Zakopane” , którego autorem była Pani Małgorzata Tlałka - Długosz.

W/w projekt zajął III miejsce w głosowaniu , które odbyło się w dniach 20-30 czerwca 2014 roku w Zakopanem. Pomysł poparło 196 mieszkańców Zakopanego. Wartość zaproponowanego projektu wynosiła 120 tysięcy złotych. Pozostała kwota zabezpieczona w budżecie Miasta zostanie  przewidziana do realizacji w 2015 roku. 

Końcowy termin na złożenie oferty realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu przez uprawnione podmioty upłynie w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 14.00. (liczy się data i godzina wpłynięcia do UM Zakopane, ul. Kościuszki 13). 

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające w zakresie upowszechniania kultury i sportu do zapoznania się z zasadami aplikowania (regulamin, wzór oferty , itp)  -  zobacz tutaj