Oferta pracy

Zarząd Klubu Sportowego Zakopane ogłasza konkurs ofert na stanowisko:
1) Trenera seniorów, 
2) Trenera grup młodzieżowych.


Oferty należy kierować na adres mailowy: ks.zakopane@vp.pl  lub pocztą
Klub Sportowy Zakopane ul. Orkana 2,  34-500 Zakopane.


Zgłoszenia powinny zawierać w szczególności:


a)CV ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji trenerskich propozycję formy zatrudnienia – współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza),
b) oczekiwania płacowe kandydata na trenera,
c)  klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn.zm.).

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych ofert do rozmów z zarządem klubu zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2015 r. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.