Na drugą edycję z 23 projektami

W poniedziałek 15 września 2014 roku o godzinie 15:00 zakończył się nabór projektów w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem.  Mieszkańcy miasta w okresie 18 sierpień - 15 września mogli składać do Urzędu Miasta swoje idee na co wydać kolejny 1 milion złotych. Złożono 23 projekty na łączną kwotę 10.973 660,00zł. Podobnie jak w pierwszej edycji kulminacja wpływających wniosków nastąpiła w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zgłaszania projektów, kiedy to złożono 19 projektów.

Przypomnijmy, że w I edycji wartość dla 43 projektów wyniosła 10 905 749,00 pln , natomiast obecnie dla 23 projektów 10 973 660,00 pln. Podobnie też jak w I edycji dominują projekty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wraz  infrastukturą miejską.

Wszystkim projektodawcom oraz popierającym ich idee mieszkańcom serdecznie dziękujemy za ponowne zaangażowanie w mechanizm Budżetu Obywatelskiego.