Memoriał im. Marka Sucheckiego - Zaproszenie

Działacze Klubu Sportowego „Zakopane” serdecznie zapraszają na  turniej upamiętniający zasłużonego wieloletniego działacza sportowego – Marka Sucheckiego, który zmarł nagle 19 grudnia 2013 roku. 

Przez ostatni okres dwóch dekad  działał on aktywnie na rzecz popularyzacji piłki nożnej w Zakopanem. Popularny „Kiero” był lubiany i rozpoznawalny przez wiele pokoleń piłkarzy oraz sympatyków piłki nożnej.

Memoriał im. Marka Sucheckiego , który odbędzie w dniach 5-6 kwietnia 2014 roku  mogło być przygotowane i  zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu, które zostało udzielone stowarzyszeniu przez Województwo Małopolskie i Miasto Zakopane

Bez tej pomocy finansowej  trudno było by  zorganizować tak duże weekendowe przedsięwzięcie adresowane zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z udziałem blisko 20 zespołów krajowych i zagranicznych. Na dużą pomoc mogliśmy liczyć również ze strony lokalnych firm i instytucji na co dzień z którymi współpracujemy. 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sportowym objęli :

  • Janusz Majcher – Burmistrz Zakopanego, 
  • Antoni Ogórek – Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu,
  • Jan Kowalczyk – Prezes Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W IMIENIU RODZINY ORAZ KS ZAKOPANE  

NA MEMORIAŁ IM. MARKA SUCHECKIEGO !!!