II otwarty konkurs ofert w ramach I edycji BO

W dniu 6 lutego 2015 roku Burmistrz Miasta Zakopane w Zarządzeniu nr 22/2015 zadecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. 

Przewidziany budżet w ramach ogłoszonego konkursu to kwota 80 tysięcy złotych. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od połowy  marca 2015 roku  do dnia 15 grudnia 2015 rok.

Końcowy termin na złożenie oferty realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu przez uprawnione podmioty upłynie w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 14.00 ( uwaga: liczy się data i godzina wpłynięcia do UM Zakopane, ul. Kościuszki 13).

Działania  w ramach części tego  upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane było już w okresie wrzesień - grudzień 2014 roku przez Fudację  Handicap z Zakopanego. Wartość realizowanego zadania publicznego wynosiła wtedy 40 tysięcy złotych.

Ogłoszony tegoroczny Konkurs związany jest  również z mechanizmem Budżetu Obywatelskiego i jednym z projektów w ramach I edycji pn. "Sport dla niepełnosprawnych w Gminie Zakopane” , którego autorem była Pani Małgorzata Tlałka - Długosz.

Złożony wówczas projekt zajął III miejsce w głosowaniu, które odbyło się w dniach 20-30 czerwca 2014 roku w Zakopanem. Pomysł poparło 196 mieszkańców. Wartość zaproponowanego projektu wynosiła 120 tysięcy złotych.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające w zakresie upowszechniania kultury i sportu do zapoznania się z zasadami aplikowania (regulamin, wzór oferty , itp) - zobacz tutaj.