II edycja Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Zakopane ogłosił  zarządzeniem 157/2014 z dnia  6 sierpnia 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia 2014 r. od godziny 7:30 do dnia 20 października 2014 r. do godz. 15:00. 

Pierwszym etapem będzie przyjmowanie zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od 18 sierpnia 2014 od godz. 7.30 do 15 września 2014 roku do godziny 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane, na formularzu zgłoszeniowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015.

Zachęcamy do ponownego zgłaszania swoich pomysłów. 

Formularz zgłoszenia zadania można pobrać tutaj pdf  oraz   doc.

Zarządzenie 

Regulamin