Dofinansowanie projektu klubu

W dniu 3 lutego 2014 roku zakończył się II etap konkursu na projekty tematyczne programu Obywatele dla Demokracji. Przyznanych zostało 157 dotacji na łączną kwotę 37 973 850 zł.

Pośród wybranych zadań do realizacji znalazł się projekt Klubu Sportowego  Zakopane:pn."Budżet Obywatelski dla Zakopanego- Wybierzmy Razem" Uzyskane dofinansowanie pozyskane przez stowarzyszenie to kwota 63 000 tysięcy złotych.

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 157 dotacji na łączną kwotę 37 973 850 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 46 268 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

PRZYZNANE DOTACJE  

Obszar tematyczny

Liczba wniosków

Łączna kwota dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna

30

7 496 050

5,30 – 7,10

Kontrola obywatelska

30

7 309 525

5,25 – 6,75

Zwalczanie dyskryminacji

30

7 187 053

5,10 – 7,20

Przeciwdziałanie wykluczeniu

36

7 933 672

5,65 – 7,10

Dzieci i młodzież

31

8 047 550

5,95 – 7,45

Razem

157

37 973 850

 

Źródło informacji: http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne-wyniki-ii-etapu/