Darowizna skuteczną formą pomocy

Wszyscy sympatycy naszego stowarzyszenia, osoby którym jest bliska m.in. działalność sportowa, mogą  wesprzeć Klub Sportowy Zakopane   przekazując darowiznę finansową na cele statutowe zgodnie z art.3 ust 2i3 u­stawy o dział. pożytku publicznego. Wystarczy wypełnić jak poniżej przykładowe polecenie przelewu wpłaty.

Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny.

Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Zachęcamy do skorzystania z tego mechanizmu.