REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ZAKOPANEM 2015

Karta do głosowania :  pobierz tutaj

Regulamin :  zobacz tutaj

Zarządzenie dotyczące konsultacji :  zobacz tutaj

Formularz zgłoszenia zadania

  1. pobierz w wersji - pdf
  2. pobierz  w wersji - doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karta do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku : zobacz i pobierz TUTAJ

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ZAKOPANEM 2014

ZOBACZ I POBIERZ:  TUTAJ

 

Formularze niezbędne do zgłoszenia projektu przez mieszkańców miasta Zakopane w 2014 r: 

lp Nazwa dokumentu wersja dokumentu
1 Formularz zgłoszenia projektu z wykazem osób popierających inicjatywę do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 PDF - zobacz
2 Formularz zgłoszenia projektu z wykazem osób popierających inicjatywę do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 DOCX - pobierz

Uzupełnione formularze należy złożyć od 1 maja do 30 maja 2014 roku  w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Uwaga!!!  Formularze z projektami, które wpłyną po 30 maja 2014 roku do Urzędu Miasta Zakopane zostaną odrzuczone pod względem formalno - prawnym.

 

Akty prawne związane z Budżetem Obywatelskim w Zakopanem :

  1. ZARZĄDZENIE nr 77/2014 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pilotażowego budżetu obywatelskiego na 2014 r.  - zobacz tutaj
  2. Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychdotyczących projektu „Regulaminu pilotażowego budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2014” oraz wprowadzenia Regulaminu działalności zespołu ds. konsultacji. Zarzadzenie_Nr_47_2014.docx   
  3. Uchwała Rady Miasta Zakopane w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane z dnia 30 stycznia 2014 roku - zobacz tutaj