O nas

Klub Sportowy "Zakopane"  działa w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu w tym piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz promocji społeczeństwa obywatelskiego na Podhalu.


Misją przyświecającą naszemu stowarzyszeniu, które od 2012 roku jest organizacją pożytku publicznego są działania społecznie użytecznie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wychowania, edukacji, integracji, społeczeństwa obywatelskiego wśród lokalnej społeczności.

23 lipca 2007 roku w wyniku porozumienia między działaczami ZKP i Jutrzenki oraz poparcie dyrekcji COS i Burmistrza Miasta został zarejestrowany Klub Sportowy "Zakopane".

Obecnie szkoleniem sportowym objęta jest grupa blisko 200 osób (już od 6 roku życia). Wskazana grupa uczestnicy  w procesie szkoleniowym i ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. W naszych zajęciach mogą uczestniczyć osoby bez względu na ich sytuację rodzinną czy majątkową. Partnerami wspierającymi naszą bieżącą działalność są zarówno osoby prywatne, firmy oraz administracja samorządowa i rządowa.

Zajęcia treningowe prowadzone są przez trenerów posiadający wymagane uprawnienia i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie prowadzimy szkolenie w sześciu grupach wiekowych. Oprócz tego wszystkie zespoły uczestniczą w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. Dzieci oraz młodzież mają możliwość udziału w wyjazdowych turniejach oraz zgrupowaniach sportowych.

Klub Sportowy Zakopane posiada również zespół seniorski, który od sezonu 2012/13 występuje w IV lidze. Ponadto od początku naszej działalności podejmujemy się organizacji cyklicznych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w Zakopanem o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Corocznie nowy sezon piłkarski na Podhalu rozpoczyna nasz tradycyjny "MECZ PAMIĘCI" - upamiętniających zmarłych piłkarzy występujących w naszym klubie.

W 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz V lecia działalności na rzecz lokalnej społeczności - podejmując się organizacji młodzieżowych turniejów w okresie czerwiec - lipiec. Cykl imprez w ramach "Piłkarskich Turniejów Jubileuszowych" był współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

 

 

Obchody naszego jubileuszu zakończyliśmy realizacją dużego zadania pn. " SPOTKANIA POKOLEŃ = ZAGRAJMY RAZEM" współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (otrzymana dotacja 23 950 tysięcy złotych). 

W 2013 roku miała również inauguracja kampanii informacyjnej - popularyzującej mechanizm 1 % podatku od osób fizycznych na rzecz naszego stowarzyszenia. Końcowy wynik finansowy, który został przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia wyniósł 4 407 tysięcy złotych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim podatnikom za okazałe zaufanie i wsparcie.

W latach 2014-2015 - stowarzyszenie realizować będzie największy projekt w dotychczasowej swojej działalności statutowej pn. "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem". Wartośc uzyskanej dotacji przez stowarzyszenie to kwota 63 000 tysięcy złotych.