12 października 2012 roku - Klub Sportowy "Zakopane" uzyskał status Organizacji  W dotychczasowych dwóch realizowanych edycjach kampanii promocyjno - informacyjnej w latach 2013-2014  na konto stowarzyszenia wpłynęło w ramach mechanizmu 1 % podatku od osób fizycznych łącznie kwota 8 731, 90 groszy. Całość pozyskanego wsparcia zostało przeznaczone na działania statutowe organizacji.

WYPEŁNIJ ON - LINE SWOJEGO PITA ZA 2014 ROK

 

W  latach 2014-2015  kampania promocyjno - informacyjna  kampania promocyjno - informacyjna dotycząca mechanizmu 1 % podatku realizowana jest w ramach projektu pn. " Budżet Obywatelski dla Zakopanego =- Wybierzmy Razem" współfinansowanego z Funduszy EOG  w ramach programu Obywatele dla Demokracji.


 

Jak przekazać  1% podatku na rzecz Klubu  Sportowego "Zakopane"?  

Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać numer KRS naszej organizacji (0000436197) i obliczoną kwotę  1 % podatku. Mogą to uczynić wszyscy Podatnicy, którzy są:

  • podatnikami podatku dochodowego  od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani  ryczałtem  od przychodów  ewidencjonowanych,
  • podatnicy objęci  liniową  19-procentową stawką podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych  instrumentów finansowych.

Resztą formalności zajmą się Urzędy Skarbowe, które dokanają przelewów na konto bankowe organizacji. 

 

Wybierając  Klub Sportowy "Zakopane"  wspomagasz finansowo m.in.:

  1. organizację letnich obozów sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci i młodzieży,
  2. rozwój piłki  oraz idei społeczeństwa obywatelskiego w powiecie tatrzańskim,
  3. szkolenie  dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
  4. udział  w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,
  5. zakup niezbędnego  sprzętu sportowego dla klubu,
  6. udział dzieci i młodzieży  w krajowych  i zagranicznych turniejach.

Zarząd Klubu, działacze, trenerzy,  oraz zawodnicy Klubu Sportowego "Zakopane" dziękują za wsparcie naszych działań poprzez mechanizm 1 %  podatku osób fizycznych  w latach 2013-2015.